Vi samler op på de emner vi har talt om i sæsonen og tager en helikopter tur for at se på forskellen mellem et event baseret liv og et process orienteret liv.

Det handler igen om forskellen mellem det der for os er det gode liv og det dårlige liv, hvordan når vi det vi gerne vil uden at knokle os selv i småstykker, uden at miste forbindelsen til børnene og konen, uden at det hele handler om at vi skal stå på scenen og blive hyldet som den bedste?